[:en]

Summer Class

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่แตงโมอ้วน ช่วงปิดภาคเรียนนั้นจะแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงเดือนตุลาคม และเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
โดยชั้นเรียนในช่วงปิดเทอมนี้จะเป็นชั้นเรียนที่ช่วยผ่อนคลายเด็กๆ เน้นความสนุกสนาน ประสบการณ์ใหม่ๆ ในหัวข้อและกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น วิทยาศาสตร์และการทำอาหาร

นอกจากชั้นเรียนรวมแล้ว เรายังมีชั้นเรียน Custom Class หรือ Private tutoring เปิดเพิ่มเติมในช่วงนี้อีกด้วย

วันและเวลาเรียน
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-954-2168)

คอร์สและราคา
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-954-2168)[:th]

Summer Class

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่แตงโมอ้วน ช่วงปิดภาคเรียนนั้นจะแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงเดือนตุลาคม และเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
โดยชั้นเรียนในช่วงปิดเทอมนี้จะเป็นชั้นเรียนที่ช่วยผ่อนคลายเด็กๆ เน้นความสนุกสนาน ประสบการณ์ใหม่ๆ ในหัวข้อและกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น วิทยาศาสตร์และการทำอาหาร

นอกจากชั้นเรียนรวมแล้ว เรายังมีชั้นเรียน Custom Class หรือ Private tutoring เปิดเพิ่มเติมในช่วงนี้อีกด้วย 

วันและเวลาเรียน
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-954-2168) 

คอร์สและราคา
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-954-2168) 

[:]