ซัมเมอร์ในอเมริกา
สำหรับนักเรียนอายุ 10-17 ปี

เรียนภาษาในอเมริกา
สำหรับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป

นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย

แคมป์ครอบครัว
สำหรับนักเรียนอายุ 9-14ปี