primary logo

Pudgimelon Education Services เป็นศูนย์สอบ TOEFL Primary แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก CPA Thailand เพื่อทำการทดสอบ ข้อสอบ TOEFL Primary  โดยให้บริการสอบทั้งตามตารางและนอกตาราง เพื่อความสะดวก

TOEFL Primary คืออะไร?  

ข้อสอบ TOEFL  Primary เป็นข้อสอบใหม่ล่าสุดของตระกูล TOEFL  ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีมาตรฐานระดับสูง ที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ ใช้สำหรับการวัดผลทางวิชาการสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป

 

ข้อสอบ TOEFL Primary เป็นขั้นแรกของนักเรียนที่ต้องการก้าวถึงขีดสุดของความสามารถของตัวเอง ข้อสอบจะวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนและแสดงพัฒนาการในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  ซึ่งทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของตัวนักเรียนเอง ด้วยข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสากล ออกแบบมาเพื่อประเมินความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป, ให้ภาพรวมของความสามารถในการฟัง อ่าน พูด ของนักเรียน , วัดจุดแข็งจุดอ่อนของนักเรียน และเป็นข้อมูลของนักเรียนในการเรียนการสอนเทียบกับมาตรฐานสากลที่ได้รับยอมรับอย่างกว้างขวาง

 

TOEFL Primary แบ่งเป็น 2 Step
Step 1 – ข้อสอบการอ่านและการฟัง ออกแบบมาเพื่อนนักเรียนรุ่นเยาว์ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
Step 2 – ข้อสอบการอ่านและการฟัง ออกแบบมาเพื่อนนักเรียนรุ่นเยาว์ที่ได้รับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว

 

รายละเอียดข้อสอบ

TOEFL Primary Reading and Listening Test — Step 1
ข้อสอบการอ่าน  มีทั้งหมด 36 ข้อ ตัวอย่าง 3 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที
ข้อสอบการฟัง   มีทั้งหมด 36 ข้อ ตัวอย่าง 5 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

 

TOEFL Primary Reading and Listening Test — Step 2
ข้อสอบการอ่าน  มีทั้งหมด 36 ข้อ ตัวอย่าง 1 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที
ข้อสอบการฟัง   มีทั้งหมด 36 ข้อ ตัวอย่าง 3 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

 

ผลคะแนน
คะแนนของ Step 1 ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อถูกที่นักเรียนทำได้ ไม่มีการหักคะแนนสำหรับข้อที่นักเรียนทำผิด จำนวนข้อถูกในแต่ละส่วนเป็นจำนวนดาว ตั้งแต่ 1-4 ดาว และคะแนนตั้งแต่ 101-109 คะแนน ซึ่งจะมีความหมายของคะแนนดังกล่าวให้ด้วย สำหรับ Step 1 คะแนนจะไม่ขึ้นไปถึงระดับ 110-115

คะแนนของ Step 2 จะใช้หลักการให้คะแนนเช่นเดียวกับ Step 1 แต่เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ดาวเป็นเหรียญตรา  ตั้งแต่ 1-5 และคะแนนตั้งแต่ 104-115 จะไม่มีคะแนนในช่วง 101-103  สำหรับนักเรียนที่สอบ Step 2 แล้วได้คะแนนเท่ากับ 100 กับเหรียญตรา 1 เหรียญนั่น เราจะแนะนำให้สอบ Step 1 อีกรอบ เพื่อที่จะได้รายละเอียดของความสามารถในการฟังและอ่านมากกว่าเดิม

ผลสอบ TOEFL Primary บอกอะไรบ้าง

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเลเวลปัจจุบันของนักเรียน
 2. คำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่อไปที่นักเรียนควรทำเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเอง
 3. The CEFR level — เลเวลเมื่อเทียบกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามแบบประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
 4. เลเวลการอ่าน Lexile ที่จะช่วยให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูเลือกหนังสือและบทความที่เหมาะกับระดับทักษะของนักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้อ่านและพัฒนาทักษะการอ่านต่อไปในอนาคต

  วันและเวลาสอบ ปี 2559 (นักเรียนที่ไม่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าว ติดต่อ 02-954-2168)

  เดือนเมษายน 2559 
  วันพฤหัสที่ 7 เมษายน 2559 
  วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

  เดือนพฤษภาคม 2559
  วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559
  วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2559

  เดือนมิถุนายน 2559
  วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2559
  วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2559

  เดือนกรกฎาคม 2559
  วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2559
  วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2559

  เดือนสิงหาคม 2559
  วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559
  วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559

  เดือนกันยายน 2559
  วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559
  วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559

  เดือนตุลาคม 2559
  วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2559
  วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559

  เดือนพฤศจิกายน 2559
  วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
  วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2559

  เดือนธันวาคม 2559 
  วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559 
  วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 

  วิธีการสมัคร นักเรียนเลือกวันที่ต้องการสอบ และสมัครสอบพร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันสอบอย่างน้อย 5 วัน
  1. สมัครด้วยตนเอง 
  พร้อมเอกสารสำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของนักเรียนในวันและเวลาทำการ
  ที่ Pudgimelon Education Services ณ Bon Marche Market Park
  105/1 ห้อง B303/2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

  2. สมัครทางอีเมล์ 
  พร้อมส่งเอกสารสำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของนักเรียน
  ที่อีเมล์ panida@pudgimelon.com
  ชำระเงินโดยการโอนเงินได้ที่บัญชี 217-207-4911
  ธ.ไทยพานิชย์ ชื่อบัญชีร้านแตงโมอ้วน กระทำการโดยนางสาวพนิดา เทพรส
  สาขา ตลาดบองมาร์เช่

  ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,500 บาท

  img_7304_11149976