toefl juniorPudgimelon Education Services เป็นศูนย์สอบ TOEFL Junior แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก CPA Thailand เพื่อทำการทดสอบ ข้อสอบ TOEFL Junior โดยให้บริการสอบทั้งตามตารางและนอกตาราง เพื่อความสะดวก

นอกจาก Pudgimelon Education Services  จะเป็นศูนย์สอบแล้ว เรายังส่งนักเรียนไปเรียนต่อ ณ สหรัฐอเมริกา ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน 
ซึ่งสำหรับผู้สอบที่มีคะแนนมากกว่า 800 คะแนน (เต็ม 900) จะได้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนยังประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

รายละเอียดของ  TOEFL® Junior™

TOEFL® ระดับประถมปลายและมัธยมศึกษา
ข้อสอบ TOEFL® Junior™ เป็นการประเมินระดับภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในห้องเรียน สำหรับเด็กอายุ 10-17 ปี ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยสร้างขึ้นมาเพื่อนักเรียนทุกเชื้อชาติที่เรียนภาษาอังกฤษ

TOEFL® Junior™ จะประเมินทักษะดังต่อไปนี้
• ทักษะการฟัง (Listening Comprehension): การฟังและความเข้าใจภาษา โดยการฟังจากซีดี นักเรียนจะต้องตอบคำถามตามเรื่องราวหลากหลาย, คำถาม, บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ
• ทักษะทางไวยากรณ์และความหมาย (Language Form and Meaning):ไวยากรณ์และความหมายของคำศัพท์
• ทักษะการอ่าน (Reading Comprehension): ความสารถทางการอ่านของนักเรียนและความเข้าใจของบทความ

TOEFL® Junior™ บอกความสามารถและพัฒนาการทางภาษาอังกฤษ  เป็นประโยชน์สำหรับการเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนที่มีแผนเรียนต่อชั้นมัธยมในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก สามารถใช้ยื่นเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเพิ่มเติมได้อีกด้วย

คะแนนของ TOEFL® Junior™ ใช้ทำอะไรได้บ้าง
• ระดับคะแนนของแต่ละส่วน บอกความสามารถของในการใช้ภาษาอังกฤษ จุดเด่น จุดด้อย สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่ม
• คะแนนของ TOEFL® Junior™  จะบอกระดับเลเวลการอ่าน Lexile เพื่อนำไปเลือกหนังสือที่เหมาะกับระดับทางภาษามาอ่านได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถทางการอ่านและเขียนได้ดีมากยิ่งขึ้น
• เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนกับคะแนนสามัญของยุโรป [Common European Framework of Reference (CEFR)]
คะแนน  TOEFL® Junior™ มีอายุการใช้งาน 2 ปี 

ใครควรสอบ  TOEFL® Junior™  ?
TOEFL® Junior™ เป็นการวัดผลระดับภาษาอังกฤษที่มารตฐานและได้การยอมรับทั่วโลก สำหรับเด็กอายุ 10-17 ปี ผู้ปกครองที่ต้องการทราบพัฒนาการของลูกอาจใช้ข้อสอบนี้ในการวัดผลการเรียนภาษาอังกฤษของลูกในแต่ละปีว่ามีการพัฒนาอย่างไรบ้าง หรือผู้ปกครองที่กำลังจะส่งลูกไปซัมเมอร์ต่างประเทศ ก็สามารถวัดผลก่อนและหลังไป เพื่อประเมินโปรแกรมนั่นๆ ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนของท่านหรือไม่
นอกจากนั้นยังสามารถใช้คะแนนเป็นแนวทางในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยการดูในส่วนที่ลูกได้คะแนนน้อย
นอกจากนั้นคะแนนการอ่าน ยังมาพร้อมกับเลเวล  Lexile  ที่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้เลือกหนังสือที่เหมาะกับเลเวลการอ่านของลูกได้อีกด้วย 
อีกประโยชน์หนึ่งของ TOEFL® Junior™ คือใช้ในการยื่นสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมในต่างประเทศ

วันและเวลาสอบ 
ศูนย์สอบของเราจัดสอบตามความต้องการของผู้สอบ สามารถนัดวันสอบที่ต้องการล่วงหน้า 5 วัน หากสอบเป็นกลุ่มใหญ่ ตามโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษา ทางเราสามารถเข้าไปจัดสอบถึงที่ได้เช่นกันค่ะ 

 

วิธีการสมัคร นักเรียนเลือกวันที่ต้องการสอบ และสมัครสอบพร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันสอบอย่างน้อย 5 วัน
1. สมัครด้วยตนเอง 
พร้อมเอกสารสำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของนักเรียนในวันและเวลาทำการ
ที่ Pudgimelon Education Services ณ Bon Marche Market Park
105/1 ห้อง B303/2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

2. สมัครทางอีเมล์ 
พร้อมส่งเอกสารสำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของนักเรียน
ที่อีเมล์ panida@pudgimelon.com
ชำระเงินโดยการโอนเงินได้ที่บัญชี 217-207-4911
ธ.ไทยพานิชย์ ชื่อบัญชีร้านแตงโมอ้วน กระทำการโดยนางสาวพนิดา เทพรส
สาขา ตลาดบองมาร์เช่

ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,500 บาท