toefl juniorPudgimelon Education Services เป็นศูนย์สอบ TOEFL Junior แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก CPA Thailand เพื่อทำการทดสอบ ข้อสอบ TOEFL Junior โดยให้บริการสอบทั้งตามตารางและนอกตาราง เพื่อความสะดวก

นอกจาก Pudgimelon Education Services  จะเป็นศูนย์สอบแล้ว เรายังส่งนักเรียนไปเรียนต่อ ณ สหรัฐอเมริกา ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน 
ซึ่งสำหรับผู้สอบที่มีคะแนนมากกว่า 800 คะแนน (เต็ม 900) จะได้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนยังประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

รายละเอียดของ  TOEFL® Junior™

TOEFL® ระดับประถมปลายและมัธยมศึกษา
ข้อสอบ TOEFL® Junior™ เป็นการประเมินระดับภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในห้องเรียน สำหรับเด็กอายุ 10-17 ปี ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยสร้างขึ้นมาเพื่อนักเรียนทุกเชื้อชาติที่เรียนภาษาอังกฤษ

TOEFL® Junior™ จะประเมินทักษะดังต่อไปนี้
• ทักษะการฟัง (Listening Comprehension): การฟังและความเข้าใจภาษา โดยการฟังจากซีดี นักเรียนจะต้องตอบคำถามตามเรื่องราวหลากหลาย, คำถาม, บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ
• ทักษะทางไวยากรณ์และความหมาย (Language Form and Meaning):ไวยากรณ์และความหมายของคำศัพท์
• ทักษะการอ่าน (Reading Comprehension): ความสารถทางการอ่านของนักเรียนและความเข้าใจของบทความ

TOEFL® Junior™ บอกความสามารถและพัฒนาการทางภาษาอังกฤษ  เป็นประโยชน์สำหรับการเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนที่มีแผนเรียนต่อชั้นมัธยมในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก สามารถใช้ยื่นเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเพิ่มเติมได้อีกด้วย

คะแนนของ TOEFL® Junior™ ใช้ทำอะไรได้บ้าง
• ระดับคะแนนของแต่ละส่วน บอกความสามารถของในการใช้ภาษาอังกฤษ จุดเด่น จุดด้อย สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่ม
• คะแนนของ TOEFL® Junior™  จะบอกระดับเลเวลการอ่าน Lexile เพื่อนำไปเลือกหนังสือที่เหมาะกับระดับทางภาษามาอ่านได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถทางการอ่านและเขียนได้ดีมากยิ่งขึ้น
• เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนกับคะแนนสามัญของยุโรป [Common European Framework of Reference (CEFR)]
คะแนน  TOEFL® Junior™ มีอายุการใช้งาน 2 ปี 

ใครควรสอบ  TOEFL® Junior™  ?
TOEFL® Junior™ เป็นการวัดผลระดับภาษาอังกฤษที่มารตฐานและได้การยอมรับทั่วโลก สำหรับเด็กอายุ 10-17 ปี ผู้ปกครองที่ต้องการทราบพัฒนาการของลูกอาจใช้ข้อสอบนี้ในการวัดผลการเรียนภาษาอังกฤษของลูกในแต่ละปีว่ามีการพัฒนาอย่างไรบ้าง หรือผู้ปกครองที่กำลังจะส่งลูกไปซัมเมอร์ต่างประเทศ ก็สามารถวัดผลก่อนและหลังไป เพื่อประเมินโปรแกรมนั่นๆ ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนของท่านหรือไม่
นอกจากนั้นยังสามารถใช้คะแนนเป็นแนวทางในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยการดูในส่วนที่ลูกได้คะแนนน้อย
นอกจากนั้นคะแนนการอ่าน ยังมาพร้อมกับเลเวล  Lexile  ที่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้เลือกหนังสือที่เหมาะกับเลเวลการอ่านของลูกได้อีกด้วย 
อีกประโยชน์หนึ่งของ TOEFL® Junior™ คือใช้ในการยื่นสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมในต่างประเทศ

วันและเวลาสอบ ปี 2559-2560 (นักเรียนที่ไม่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าว ติดต่อ 02-954-2168)

เดือนกันยายน 2559
วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559
วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2559
วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559

วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559

เดือนตุลาคม 2559
วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2559
วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2559
วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559
วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559
วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559
วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2559

เดือนพฤศจิกายน 2559
วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2559

เดือนธันวาคม 2559
วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2559
วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2559
วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559
วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559

เดือนมกราคม 2560
วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2560
วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560

เดือนกุมภาพันธ์ 2560
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

เดือนมีนาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2560

เดือนเมษายน 2560
(งดทำการสอบ)

เดือนพฤษภาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560

เดือนมิถุนายน 2560
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560
วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560
วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560

เดือนกรกฎาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560

เดือนสิงหาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560

เดือนกันยายน 2560
วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560
วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560
วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560
วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560

เดือนตุลาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560
วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

เดือนธันวาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560

วิธีการสมัคร นักเรียนเลือกวันที่ต้องการสอบ และสมัครสอบพร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันสอบอย่างน้อย 5 วัน
1. สมัครด้วยตนเอง 
พร้อมเอกสารสำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของนักเรียนในวันและเวลาทำการ
ที่ Pudgimelon Education Services ณ Bon Marche Market Park
105/1 ห้อง B303/2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

2. สมัครทางอีเมล์ 
พร้อมส่งเอกสารสำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของนักเรียน
ที่อีเมล์ panida@pudgimelon.com
ชำระเงินโดยการโอนเงินได้ที่บัญชี 217-207-4911
ธ.ไทยพานิชย์ ชื่อบัญชีร้านแตงโมอ้วน กระทำการโดยนางสาวพนิดา เทพรส
สาขา ตลาดบองมาร์เช่

ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,500 บาท