[:en]มาๆ วันนี้ไม่อู้ ลูกหลับนาน
จำได้ก่อนออกจาก รพ. หมอบอกเลยว่าถ้าลูกจามบ่อยๆ ไม่เป็นอะไรนะ ปกติ
มาดูกันว่าจามทำไมละลูกกก

sneezing

ทำไมเบบี๋แรกเกิดถึงจามบ่อย เกิดจากอะไร?
อย่างแรก การจามในเบบี๋เป็นเรื่องที่ดี เพราะแปลว่าระบบประสาททำงานได้อย่างถูกต้อง เพราะการจามเป็นรีเฟล็กซ์ (การตอบสนองอัตโนมัติที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ) ที่ควบคุมโดยระบบประสาท เช่นเดียวกับการแหวะนม หาว สะอึก และเรอ แต่การจามเป็นรีเฟล็กซ์ที่อยู่กับเบบี๋ไปเรื่อยๆจนเป็นผู้ใหญ่ เพราะเราผู้ใหญ่ก็ยังมีจามบ้าง จริงไหม?

เบบี๋จามเพราะเขาจำเป็นต้องจาม เพราะเบบี๋มีรูจมูกที่เล็กกว่าผู้ใหญ่ จึงต้องจามเพื่อเคลียร์รูจมูก และก็ต้องเคลียร์บ่อยด้วยเพราะว่ามันตันง่าย อาจจะจามเพราะนมแม่ น้ำมูก ควัน ฝุ่น นอกจากนั้นช่วงแรกเบบี๋ยังหายใจทางปาก เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการของเขา ขณะฝึกหายใจทางจมูกก็ทำให้จามได้

การที่เบบี๋จามมากๆ ยังเป็นวิธีธรรมชาติในการกำจัดเชื้อโรคที่กำลังจะเข้ามาหาด้วย เพราะถ้าเบบี๋เอาเชื้อโรคเข้าไปหมดเลย ระบบภูมิคุ้มกันเล็กๆ ของเขาอาจจะสู้ไม่ไหวจึงต้องจามสลัดออกไป ยังมีวิจัยบอกว่า การจามสามารถบอกว่าเบบี๋มีการมองเห็นที่ปกติด้วย

และเมื่อไหร่ละที่การจามหมายถึงมีปัญหา?
ถ้าแม่ติดยาเสพติดแล้วเบบี๋จามมากๆ เบบี๋อาจเป็นโรค NAS (ทารกยาบ้า : หาชื่อไทย
ได้แค่นี้ 5555) และหมายถึงเบบี๋เป็นหวัดเมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ไอ หายใจไม่
ค่อยออก ไม่ยอมกินนม ดูเหนื่อยกว่าปกติ หรือมีไข้

ที่มา : http://www.healthline.com/health/parenting/newborn-sneezing[:th]มาๆ วันนี้ไม่อู้ ลูกหลับนาน
จำได้ก่อนออกจาก รพ. หมอบอกเลยว่าถ้าลูกจามบ่อยๆ ไม่เป็นอะไรนะ ปกติ
มาดูกันว่าจามทำไมละลูกกก

sneezing

ทำไมเบบี๋แรกเกิดถึงจามบ่อย เกิดจากอะไร?
อย่างแรก การจามในเบบี๋เป็นเรื่องที่ดี เพราะแปลว่าระบบประสาททำงานได้อย่างถูกต้อง เพราะการจามเป็นรีเฟล็กซ์ (การตอบสนองอัตโนมัติที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ) ที่ควบคุมโดยระบบประสาท เช่นเดียวกับการแหวะนม หาว สะอึก และเรอ แต่การจามเป็นรีเฟล็กซ์ที่อยู่กับเบบี๋ไปเรื่อยๆจนเป็นผู้ใหญ่ เพราะเราผู้ใหญ่ก็ยังมีจามบ้าง จริงไหม?

เบบี๋จามเพราะเขาจำเป็นต้องจาม เพราะเบบี๋มีรูจมูกที่เล็กกว่าผู้ใหญ่ จึงต้องจามเพื่อเคลียร์รูจมูก และก็ต้องเคลียร์บ่อยด้วยเพราะว่ามันตันง่าย อาจจะจามเพราะนมแม่ น้ำมูก ควัน ฝุ่น นอกจากนั้นช่วงแรกเบบี๋ยังหายใจทางปาก เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการของเขา ขณะฝึกหายใจทางจมูกก็ทำให้จามได้

การที่เบบี๋จามมากๆ ยังเป็นวิธีธรรมชาติในการกำจัดเชื้อโรคที่กำลังจะเข้ามาหาด้วย เพราะถ้าเบบี๋เอาเชื้อโรคเข้าไปหมดเลย ระบบภูมิคุ้มกันเล็กๆ ของเขาอาจจะสู้ไม่ไหวจึงต้องจามสลัดออกไป ยังมีวิจัยบอกว่า การจามสามารถบอกว่าเบบี๋มีการมองเห็นที่ปกติด้วย

และเมื่อไหร่ละที่การจามหมายถึงมีปัญหา?
ถ้าแม่ติดยาเสพติดแล้วเบบี๋จามมากๆ เบบี๋อาจเป็นโรค NAS (ทารกยาบ้า : หาชื่อไทย
ได้แค่นี้ 5555) และหมายถึงเบบี๋เป็นหวัดเมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ไอ หายใจไม่
ค่อยออก ไม่ยอมกินนม ดูเหนื่อยกว่าปกติ หรือมีไข้

ที่มา : http://www.healthline.com/health/parenting/newborn-sneezing[:]