[:en]

Custom Class/Private tutoring

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ Custom Class หรือ Private tutoring เป็นชั้นเรียนที่นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเลือกหัวข้อการเรียนและเวลาเรียนเองได้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นทักษะเฉพาะจุด เช่น ติวสอบเข้าโรงเรียนสองภาษาหรือนานาชาติ, การเขียน, Phonics, การอ่าน และอื่นๆ

วันและเวลาเรียน
สำหรับ Custom Class หรือ Private tutoring ผู้ปกครองสามารถแจ้งหัวข้อ วันและเวลาที่ต้องการเรียนกับเจ้าหน้าที่ได้ตามต้องการ
เปิดทำการเรียนการสอนทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

คอร์สและราคา
สำหรับนักเรียน 1-4 คน (นักเรียนจับกลุ่มกันเอง หรือให้ทางสถาบันช่วยหาให้ โดยค่าใช้จ่ายจะหารตามจำนวนนักเรียนที่ร่วมกลุ่ม)

    1 ชั่วโมง 1,300 บาท
10 ชั่วโมง 13,000 บาท ยกเลิกชั้นเรียนได้ 1 ครั้ง โดยไม่หักชั่วโมง (ชั้นต่ำของคอร์ส คือ 10 ชั่วโมง) 
20 ชั่วโมง 26,000 บาท แถม 1 ชั่วโมง ยกเลิกชั้นเรียนได้ 2 ครั้ง โดยไม่หักชั่วโมง 
30 ชั่วโมง 37,000 บาท ยกเลิกชั้นเรียนได้ 3 ครั้ง โดยไม่หักชั่วโมง

สำหรับการยกเลิกชั้นเรียนผู้ปกครองต้องยกเลิกล่วงหน้า 1 อาทิตย์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-954-2168[:th]

Custom Class/Private tutoring

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ Custom Class หรือ Private tutoring เป็นชั้นเรียนที่นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเลือกหัวข้อการเรียนและเวลาเรียนเองได้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นทักษะเฉพาะจุด เช่น ติวสอบเข้าโรงเรียนสองภาษาหรือนานาชาติ, การเขียน, Phonics, การอ่าน และอื่นๆ

วันและเวลาเรียน
สำหรับ Custom Class หรือ Private tutoring ผู้ปกครองสามารถแจ้งหัวข้อ วันและเวลาที่ต้องการเรียนกับเจ้าหน้าที่ได้ตามต้องการ
เปิดทำการเรียนการสอนทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

คอร์สและราคา
สำหรับนักเรียน 1-4 คน (นักเรียนจับกลุ่มกันเอง หรือให้ทางสถาบันช่วยหาให้ โดยค่าใช้จ่ายจะหารตามจำนวนนักเรียนที่ร่วมกลุ่ม)

    1 ชั่วโมง 1,300บาท
10 ชั่วโมง 13,000 บาท ยกเลิกชั้นเรียนได้ 1 ครั้ง โดยไม่หักชั่วโมง (ชั้นต่ำของคอร์ส คือ 10 ชั่วโมง) 
20 ชั่วโมง 26,000 บาท แถม 1 ชั่วโมง ยกเลิกชั้นเรียนได้ 2 ครั้ง โดยไม่หักชั่วโมง 
30 ชั่วโมง 37,000 บาท ยกเลิกชั้นเรียนได้ 3 ครั้ง โดยไม่หักชั่วโมง

สำหรับการยกเลิกชั้นเรียนผู้ปกครองต้องยกเลิกล่วงหน้า 1 อาทิตย์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-954-2168[:]