[:en] Conversation Class 

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษบทสนทนาทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไปในชีวิตประจำวัน เน้นบรรยากาศกันเองแบบเพื่อนฝูง ชั้นเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 8 คน สอนโดยคุณครูชาวอเมริกันเจ้าของภาษา ตารางเรียน  จันทร์ พฤหัสบดี   18.00-20.00 อังคาร ศุกร์          18.00-20.00 วันเสาร์                09.00-11.00 วันอาทิตย์            13.00-15.00 คอร์สและราคา 20 ชั่วโมง 8,000 บาท

[:th] Conversation Class 

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษบทสนทนาทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไปในชีวิตประจำวัน เน้นบรรยากาศกันเองแบบเพื่อนฝูง ชั้นเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 8 คน สอนโดยคุณครูชาวอเมริกันเจ้าของภาษา ตารางเรียน  จันทร์ พฤหัสบดี   18.00-20.00 อังคาร ศุกร์          18.00-20.00 วันเสาร์                09.00-11.00 วันอาทิตย์            13.00-15.00 คอร์สและราคา 20 ชั่วโมง 8,000 บาท [:]